Hướng dẫn cài đặt cashhflow tiếng việt 101 và 202

TÓM TẮT CÀI ĐẶT:

      Bắt đầu cho đĩa Cashflow 101_1 vào cài. Sau đó yêu cầu cho đĩa Cashflow 101_2 vào cài. Đến đây máy đã có game Cashflow 101. Để chơi Cashflow 101 thì bỏ đĩa Cashflow 101_2 ra, cho Cashflow 101_1 vào là có thể chơi Cashflow 101.

Muốn chơi Cashflow 202, bắt đầu cho CF 202 vào. Sau đó máy yêu cầu cho đĩa CF 101_1 vào cài. Đến đây máy đã có game CF 202. Để chơi CF 202 thì bỏ đĩa CF 101_1 ra, cho CF 202 vào là có thể chơi CF 202. OK.

CHI TIẾT CÀI ĐẶT:

Bước 1 Bắt đầu cho đĩa game CF101_1 vào. Next

Bước 2 (Chọn I Accept)

 Bước 3 (Chọn Next)

 Bước 4 (Chọn Minium để chọn bộ cài nhỏ gọn nhất)

 Bước 5 (Next)

 Bước 6 (Next)

 Bước 7 (Yêu cầu cho đĩa game CF101_2)

Bước 8 (Màn hình cài đặt)

 Bước 9 (Chọn No)

*****************************

XONG VIỆC CÀI ĐẶT GAME CF 101. BẠN CÓ THỂ CHO ĐĨA CF 101_2 RA VÀ CHO CF 101 _1 VÀO ĐỂ CHƠI GAME CF 101

LÚC NÀY CHƯA THỂ CHƠI GAME CF 202 VÌ CHƯA CÀI ĐẶT. TA

TIẾN HÀNH CÀI ĐẶT CF 202 NHƯ SAU:

Bước 10: Bắt đầu cho đĩa CF202 vào và cài đặt như các Bước 1, 2, 3, 4,5,6,

Bước 11: đến đây máy báo như ở Bước 7  thì  cho CF 101_1 vào cài như yêu cầu dưới đây:

Sau khi cho CD101_1 vào cài, đợi nó chạy…

Sau đó chọn No:

     ĐẾN ĐÂY MÁY BẠN ĐÃ CÓ GAME 202. ĐỂ CHƠI ĐƯỢC GAME CASHFLOW 202 BẠN THÁO ĐĨA CF 101_1  ĐÃ CHO VÀO Ở BƯỚC 11, THAY VÀO ĐÓ LÀ ĐĨA CF 202. MUỐN QUAY LẠI CHƠI CF 101 THÌ BẠN LẠI CHO ĐĨA CF 101_1 VÀO VÀ CHƠI.

Comments

comments

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*